962 43 34 70
Horaris
Ubicació

Política de privacitat

Responsable del Tractament

Responsable del Tractament: Comunitat de Propietaris Centre Comercial Ribera del Xúquer (Centre Comercial Ribera del Xúquer)
Adreça Postal: C/ Apotecari Bodí s/n, 46740 Carcaixent (València)
Telèfon: 962 433 470
Email: recepcion@ccriberadelxuquer.com

Tractaments

Comunitat de Propietaris Centre Comercial Ribera del Xúquer (Centre Comercial Ribera del Xúquer) únicament tracta les dades de caràcter personal que a continuació s’indiquen:

Dades Recollides a través de la pàgina web

Finalitat: Contestar les sol·licituds d’informació i contacte remeses a través dels correus electrònics i formularis de contacte de la pàgina web.

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat i en tot cas per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: Consentiment de l’Interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtingudes del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

Contractes d’arrendament

Finalitat: Gestió i execució dels contractes d’arrendament de locals de negoci i espais comuns

Conservació: Les dades es conservaran durant la duració del contracte d’arrendament i els quinze anys posteriors segons els terminis de prescripció establits en la Llei d’Arrendaments Urbans

Legitimació: Execució del contracte d’arrendament subscrit entre totes dues parts

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat o el responsable legal de l’entitat arrendatària

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades de rendes i dades bancàries

No es tracten dades especialment protegides

Prestació de Serveis

Finalitat: Prestació de serveis a usuaris del centre comercial (Ex: préstec de carrets, cadires, trones, etc.)

Conservació: Les dades es conservaran durant 1 any.

Legitimació: Execució del contracte de prestació dels serveis sol·licitats per l’interessat.

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtingudes del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Dades identificatives
Dades de contacte
No es tracten dades especialment protegides

Suggeriments i Reclamacions

Finalitat: Les dades facilitades a través dels formularis de suggeriments o reclamacions seran tractats per a la gestió suggeriment o reclamació realitzada per l’interessat.

Conservació: Les dades es conservaran durant 1 any. (Art. 1968 del Codi Civil) llevat que aquestes dades resulten necessaris per a fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització d’aquesta.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en la satisfacció d’interès legítim pel Responsable del Tractament, consistent en la resposta i millora de la satisfacció dels usuaris del centre que efectuen les seues queixes.

Respecte a les reclamacions que impliquen algun tipus de mal personal o patrimonial, la legitimació per al tractament es basa en el compliment d’una obligació legal (art. 1902 del Codi Civil) i Llei 50/1980 del Contracte d’assegurança.

Destinataris: Les dades obtingudes de queixes i suggeriments no seran comunicats a tercers excepte en els supòsits expressament contemplats per la legislació vigent.

Les dades obtingudes de reclamacions seran comunicats a les companyies i corredories d’assegurances necessàries per a la tramitació de la reclamació, així com en la resta de supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte
 • Dades relatives a la queixa o reclamació
 • Danys personals patits (només en reclamacions amb danys personals)

En el supòsit de reclamacions que incloguen danys personals poden tractar-se dades relatives a la salut de les persones Ex. Informes de lesions.

Servei de Ludoteca

Finalitat: Les dades personals recollides a través d’aquest servei seran tractats amb la finalitat de prestar i gestionar el servei de Ludoteca.

Conservació: Les dades es conservaran durant un període màxim d’un any llevat que aquestes dades resulten necessaris per a fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització d’aquesta.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’execució del contracte de prestació dels serveis de ludoteca sol·licitats per l’interessat.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del mateix interessat i/o pare, mare, tutor o cuidador del menor.

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives del pare, mare, tutor o cuidador del menor
 • Dades identificatives del menor

No es tracten dades especialment protegides.

Esdeveniments, concursos, ofertes o promocions

Finalitat: Les dades personals recollides a través dels formularis de participació en els esdeveniments, concursos o promocions seran tractats amb la finalitat de gestionar la participació de l’interessat en aquests.

Igualment, si ens proporciona el seu consentiment, emprarem les dades facilitades, amb la finalitat d’enviar-li informació per via postal i/o electrònica sobre les activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats en aquest.

Conservació: Les dades personals per a l’enviament d’informació es conservaran fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat. La resta d’informació es conservarà per un període màxim de cinc anys.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat facilitat durant el procés de recollida de les seues dades.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Dades identificatives i de contacte
No es tracten dades especialment protegides

Aplicació Mòbil

Finalitat: Tractarem les dades personals dels usuaris de la nostra aplicació mòbil amb la finalitat de facilitar-li informació sobre les novetats, ofertes, promocions, esdeveniments i concursos del centre comercial o els negocis instal·lats en aquest.

Si permet a la nostra app accedir a la seua ubicació, les dades que recollim seran tractats amb la finalitat d’informar-lo sobre ofertes, promocions, novetats, esdeveniments i promocions del nostre centre comercial.

Les dades recollides a través de la nostra app seran emprats per a elaborar un perfil comercial sobre la base d’aquesta informació. Aquest perfil serà emprat per a informar l’interessat d’ofertes, promocions, novetats més ajustades als teus gustos i interessos.

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment de l’interessat facilitat durant el procés d’instal·lació de l’aplicació.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció:

Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de geoposicionament

No es tracten dades especialment protegides

Videovigilància

Finalitat: les dades personals recollides pel nostre sistema de videovigilància seran tractats amb la finalitat de preservar la seguretat de les instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial.

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran durant un període màxim de 30 dies, llevat que aquestes dades resulten necessaris per a fer front a una reclamació o exercici de drets i en aquest cas es mantindran fins a la finalització d’aquesta.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’interès legítim del responsable del tractament (protecció d’instal·lacions, béns i persones del Centre Comercial.

Destinataris: En el supòsit de comissió de fets delictius les imatges obtingudes seran comunicades a les forces i cossos de seguretat de l’estat. Fora d’aquests supòsits no se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció:

Les dades personals tractats van ser obtinguts del propi interessat a través del sistema de videovigilància

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Imatges
No es tracten dades especialment protegides

Subscriptors a la llista de correu electrònic

Finalitat:

 • Enviar-li informació del seu interès sobre activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats en aquest.
 • Elaboració d’un perfil comercial per a remetre-li informació adaptada als seus gustos i interessos sobre activitats, promocions i novetats del centre comercial més ajustades als seus gustos i interesses

Conservació: Les dades personals de l’interessat es conservaran fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.

Legitimació: Consentiment de l’Interessat

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives
 • Dades de contacte

No es tracten dades especialment protegides

Usuaris del servei Wifi

Finalitat: Les dades personals recollides a través dels formularis de connexió al servei de wifi, seran tractats amb la finalitat de facilitar-li l’accés i connexió al servei gratuït de wifi cortesia del Centre Comercial als seus clients.

A més, si ens dona el seu consentiment, utilitzarem les seues dades per a enviar-li informació del seu interès sobre activitats, ofertes i promocions del centre comercial o els negocis instal·lats en el mateix

Conservació: Les dades personals relatives als usuaris connectats al servei de wifi es conservaran durant un període màxim d’un any

Les dades personals de l’interessat relatius a l’enviament d’informació per via electrònica d’activitats i informació del centre comercial es conservaran fins que no se sol·licite la supressió per l’interessat.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en l’execució del contracte de prestació del servei de wifi a clients del centre comercial

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Dades identificatives

Dades identificatives del terminal o equip des del qual es connecta
No es tracten dades especialment protegides

Xarxes Socials

Finalitat: Com vulga que el Centre Comercial Ribera del Xúquer disposa de comptes o perfils en diferents xarxes socials, l’informem que les dades obtingudes a través d’aquesta activitat seran tractats dins de la mateixa xarxa social amb la finalitat d’interactuar i mantenir el contacte i informació amb els seguidors.
En el cas que es programen activitats en aquestes xarxes socials que implique un tractament diferent de les dades dels interessats, s’informarà de la política de privacitat aplicable a aquest tractament.

Conservació: Les dades personals aconseguides de seguidors es mantindran mentre l’interessat romanga interessat en els continguts generats pels nostres comptes o xarxes socials i romanga com a seguidor d’aquesta.

Legitimació: La legitimació del tractament es basa en el consentiment inequívoc de l’usuari.

Destinataris: No se cediran dades a tercers excepte obligació legal

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del propi interessat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Dades identificatives
No es tracten dades especialment protegides

Empleats de Negocis del Centre Comercial

Finalitat: Gestió del Centre Comercial i contacte amb els empleats de negocis instal·lats en el mateix

Conservació: Les dades mentre l’interessat treballe en negocis instal·lats en el centre comercial.

Legitimació: Interès Legítim del responsable del tractament

Destinataris: No està prevista la comunicació de dades personals excepte en els supòsits establits per una obligació legal.

Formes d’Obtenció: Les dades personals que tractem han sigut obtinguts del mateix interessat o el responsable legal on treballa l’empleat

Les categories de dades que es tracten són les següents:

Dades identificatives
Dades de contacte
No es tracten dades especialment protegides

Drets de l’Interessat

 • Té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concernisquen
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas, sol·licitar la seua supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per als fins que van ser recollits.
 • En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquests supòsits no es tractaran les seues dades excepte per motius legítims o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbisquen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica

Pot exercir els seus drets a través dels mitjans de contacte indicats en aquesta política (Adreça d’e-mail o personalment en les nostres instal·lacions), així com obtenir més informació sobre els seus drets i accedir a models per al seu exercici en la següent adreça web:

http://www.agpd.es/

Així mateix, l’informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades si la petició d’exercici d’algun dret no ha sigut satisfeta correctament o si per qualsevol altre motiu considera que les seues dades personals no estan sent tractats correctament. Per a això, podrà dirigir-se a la següent adreça web

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Versió

Aquesta política de privacitat és de data 17/12/2020 i qualsevol modificació dels seus termes serà publicada en aquesta pàgina web.

Documentació Condicions d’ús i privacitat

¡Benvingut a Ribera del Xúquer!

Utilitzem cookies per a donar-te la millor experiència en la nostra web.

Pots informar-te més sobre que cookies estem utilitzant o desactivar-les en els AJUSTOS

Privacy Settings saved!
Configuració de privacitat

Aquesta web utilitza cookies perquè puguem oferir-te la millor experiència d'usuari possible.


Name Supplier Function Expiration
PHPSESSID Ribera del Xúquer This cookie is used by the PHP encryption language to allow SESSION variables to be saved on the web server.. Session
wordpress_grid_* Ribera del Xúquer This cookie is used for the correct functioning of the pagination of the listings. Session
wp-wpml_current_language Ribera del Xúquer Stores current language. 1 day
wordpress_gdpr_allowed_services Ribera del Xúquer Store your cookie preferences. 6 months
wordpress_gdpr_cookies_allowed Ribera del Xúquer Indicator to know if cookies were accepted. 6 months
wordpress_gdpr_cookies_declined Ribera del Xúquer Indicator to know if cookies were rejected. 6 months
wordpress_test_cookie Ribera del Xúquer This cookie is used for the WordPress content manager to check if the browser has cookies enabled. Session
wordpress_sec Ribera del Xúquer To provide protection against hackers. 15 days

Rebutjar tots els serveis
Acceptar tots els serveis
Abrir chat
Hola 👋
En què podem ajudar-te?
El nostre horari d'Atenció al Client és de 10:00h a 14:00h i de 16:00h a 20:00h